1856 De lindeboom

De Lindeboom

F4592

Uit het boek “Gemeente Marum in beeld – vroeger en een beetje nu” – Boerema & Boerema – blz 67

Boerema en Boerema schrijven: “Wie vanaf de Hoge Til in Boerakker een wandeling maakt langs het oude diep zal in het veengebied op de walkant een zware lindeboom ontdekken. Vanwaar dit ongebruikelijke beeld ? Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig. Zoals al eerder opgemerkt verrezen langs het Oude Diep tijdens de vervening verschillende woningen, die weer werden afgebroken als de vervening ten einde liep. Er waren uitzonderingen: tot voor enkele jaren stond er aan de noordzijde van het diep nog zo’n veenarbeiderswoning. Rond het huis werd vaak ook enige beplanting aangebracht. Zo ook hier. Ter plekke van de lindeboom heeft een huis gestaan. Dit huis werd gebouwd door een zekere Van Ek. Van Ek was niet alleen vervener: hij bediende een draaivlonder bij zijn huis en verkocht af en toe een borrel. Hij was ook lid van de gemeenteraad. De afbraak van zijn woning is ongemerkt voorbij gegaan aan de bij zijn woning staande linde, die heeft zijn jaren in eenzaamheid getrotseerd.”

Enig speurwerk leverde de volgende gegevens op: het huis werd bewoond door Egbert Harms van Ek en Grietje Barma. Ze trouwden in 1856 in Marum. Alhoewel de achternamen nu niet zo bekend meer klinken is te zien dat Grietje in Lucaswolde geboren was en familie was van de familie Dijk uit Lucaswolde.

De huwelijksacte:

Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: zaterdag 29 maart 1856

Bruidegom: Egbert van Ek
Geboorteplaats: Steenwijkerwold
Beroep: verveener
Vader bruidegom: Harm Tomas van Ek
Beroep: Landbouwer
Moeder bruidegom: Marrigje Klaassens Pees

Bruid: Grietje Barma
Geboorteplaats: Lukaswolde
Vader bruid: Lammert Jans Barma
Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Martje Lubberts Dijk