1944 Putjegravers

Putjegravers
Bron: R.M. de Boer-Stelma, De ‘Petteboeren’ van de Tolberter Petten

F0049
F0049 – Alle mannen van 18 – 55 jaar werden in juni 1944 verplicht gesteld voor de Duitse Wehrmacht o.a. langs de provinciale weg eenmansgaten te graven. Ook de “Petteboeren” (boeren uit de Tolberterpetten) werden gedwongen hierbij te helpen. Men voorde dit werk in een zeer rustig tempo uit, de mannen kregen een geringe vergoeding voor dit werk. Fotograaf Oenes, Stationsstraat 43-44 uit Leek trok langs de werkzaamheden en fotografeerde de verschillende groepen. Nadat de foto’s klaar waren ging hij achter de man aan die de mensen net tevoren had uitbetaald, waarbij hij de foto’s aan de putjesgravers te koop aanbood.

Staand van links naar rechts:
1 – Koenraad of Sjoerd Mulder, Schilligepad
2 – Jan Hoogstra, Traansterweg
3 – Hendrik de Vries, Tolberterpetten
4 – Hans van Gosliga, Tolberterpetten
5 – Tonne de Graaf, Hoek Mensumaweg Tolbert
6 – Geert Vogelzang, Noorderweg
7 – Geert Vogelzang, Schilligepad
8 – Siebe Wobbes, Bakkerom
9 – Harm Vogelzang, Schilligepad
10 – Hendrik Veurman, Tolberterpetten
11 – Lubbe Hummel, Mensumaweg
12 – Sietze Vogelzang, Mensumaweg
13 – Hendrik van der Lei, Tolberterpetten
14 – Pieter Stelma, Tolberterpetten
15 – Alle Kuperus, Tolberterpetten
16 – Jan de Jong, Tolberterpetten
17 – Albert Jager, Tolbert, wegwerker bij de gemeente

Gehurkt van links naar rechts:
18 – Reinder Oosting – Mensumaweg, Schilder
19 – Willem Slagter, Mensumaweg
20 – Bonne Iwema, Mensumaweg
21 – Hilbrand de Goede, Lucaswolde, knecht bij Gepke Willem
22 – Riekes Kats, ’t Kret
23 – Brandsema, ’t Kret
24 – Freek Wijnalda, ’t Kret
25 – Bauke Dijkstra, Tolberterpetten
26 – Abel Klijnstra, Tolberterpetten, opzichter bij de Heidemij

Liggend van links naar rechts:
27 – Maarten Sikkema, Noorderweg
28 – Meindert van Wijk, Hendrik de Haanweg
29 – Johan Pander, Tolberterpetten, opzichter bij de Heidemij
30 – Lubbert van der Molen, Mensumaweg