1930 De omlegging van de Matsloot

1930 De omlegging van de Matsloot

De oorspronkelijke loop van de Matsloot uit 1880 volgde voor een groot deel bestaande waterlopen en kronkelde daarom behoorlijk. In 1930 werden de Tolberterpetten ingepolderd. Als voorbereiding hierop werd de Matsloot rechtgetrokken omdat de dijk langs de Matsloot de noordelijke dijk van de nieuwe polder werd. Ook het resterende gedeelte, van de Jammer tot aan het Dwarsdiep, werd rechtgetrokken. Hierbij bleef de oude loop van de Matsloot gewoon liggen, deze verdween pas in 1954 bij de inpoldering van polder De Dijken. Tussen de oude loop en de nieuwe lag een eiland wat alleen per boot was te bereiken. In de oorlog zaten hier onderduikers en daar was het ook een prima plek voor.

matsloot1953
Kaart waarop de oude en de nieuwe loop van de Matsloot te zien zijn tussen diverse petgaten. In het wit de kronkelende oude hooiweg en in het rood de Bakkerom. 1953

Van de werkzaamheden in 1930 bestaan een aantal foto’s:

F4122
Foto 1 : graafwerkzaamheden ten oosten van de Bakkerom. Op de achtergrond is links boven de boerderij van de Fam. Prins te zien (nu Bakkerom 2). In het midden is de achterkant van het huis van Popke Venema te zien (nu Bakkerom 1). Helemaal rechts op de horizon is een huisje met lindeboom te zien (nu Bakkerom 5). In de verte zijn nog meer mannen te zien, die komen terug op foto 2.

F4119Foto 2: hier zien we dezelfde locatie als op foto 1 maar dan van de andere kant gefotografeerd. Op de achtergrond zien we dus de mannen van foto 1 weer terug. Tussen de bomen rechts achter is een huis te zien. Dit huis stond tussen het huidige Noorderweg 40a en de Matsloot. Dit huis is verdwenen, in het landschap is er op die plek niets meer te herkennen.

F4121Foto 3 Op de achtergrond de oude loop van de Matsloot, met boot. Op de voorgrond de nieuwe loop. Deze foto is ongeveer op dezelfde locatie gemaakt als foto 1 en 2.

F4120
Foto 4 De mannen hebben even pauze. Op de achtergrond het huis van Popke Venema (nu Bakkerom 1). Rechts achter is het huisje met lindeboom weer te zien (nu Bakkerom 5).

F4118
Foto 5 Koffie zetten aan de waterkant. Op de achtergrond weer het huis van Popke Venema (nu Bakkerom 1).