Onderwijs in Boerakker

Onderwijs in Boerakker

Ondanks dat Boerakker een klein dorp is, is het aanbod van onderwijs in de loop der jaren breed en divers geweest. In het begin van de vorige eeuw werd in 1909 de christelijke lagere school geopend, een jaar later gevolgd door de openbare lagere school. In ons verzuilde landje hebben deze twee scholen meer dan 100 jaar naast elkaar bestaan. De openbare school eerst aan de Hoge Tilweg en later aan de Olde Ee, de christelijke school steeds op dezelfde plek aan de Hoofdweg.

Op 3 oktober 1967 werd de werd het onderwijsaanbod uitgebreid met de opening van de christelijke kleuterschool. Deze was bij de christelijke school aangebouwd.

In 1985 werd de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd en werd kleuter- en lager onderwijs samengevoegd. Dat leidde in beide scholen tot basisonderwijs voor een brede groep kinderen van 4-12 jaar.

Teruglopende leerlingaantallen nopen beide scholen in de 21e eeuw tot meer samenwerking. Dat leidt in 2012 tot een samenvoeging van beide scholen. Vanaf het schooljaar 2012-2013 gaan beide scholen verder als een fusieschool.

F2301
F2301 – De openbare lagere school aan de Hoge Tilweg 37.

F0033
F0033 – De (oude) christelijke lagere school aan de Hoofdweg 46.