Nieuwbouw OBS De Til aan De Olde Ee

Nieuwbouw OBS De Til aan De Olde Ee

Met de invoering van de Wet op het Basisonderwijs in 1985 kwam er ook een einde aan de openbare school aan de Hoge Tilweg. Met de twee lokalen was de school te klein om plaats te bieden aan de nieuwe groep kleuters en de leerlingen uit de groepen drie tot en met acht. Noodvoorzieningen waren geen optie, omdat de school eigenlijk ook al niet meer voldeed aan de eisen van de tijd.

De mogelijkheden tot nieuwbouw werden door het schoolbestuur en de gemeente Marum onderzocht. Na enig gesteggel tussen de staatssecretaris en het gemeentebestuur over de vraag of er gebouwd zou worden als noodvoorziening of als permanente bouw, besloot de gemeenteraad over te gaan tot de bouw van een nieuwe permanente lagere school aan De Olde Ee. De nieuwe school, die ook weer de naam De Til droeg, werd in 1986 geopend.

De oude school aan de Hoge Tilweg werd particulier verkocht en geschikt gemaakt als woonhuis.

F2030
F2030 – Nieuwbouw OBS De Til aan De Olde Ee. Op de achtergrond woningen Hoge Tilweg 3 t/m 9.

F2031
F2031 – Nieuwbouw OBS De Til aan De Olde Ee. Op de achtergrond woning De Olde Ee 14.

F2032
F2032 – Nieuwbouw OBS De Til aan De Olde Ee. Op de achtergrond woningen aan de Hoofdweg, nr. 68 tot aan Hoge Tilweg.

F2033
F2033 – Nieuwbouw OBS De Til aan De Olde Ee. Op de achtergrond woningen aan De Olde Ee, nrs. 7 t/m 15.

F2034
F2034 – Nieuwbouw OBS De Til aan De Olde Ee. Op de achtergrond de kerk.

F2035
F2035 – OBS De Til tijdens de opening.