Moby Dick

Visclub Moby Dick

De visclub Moby Dick werd op 24 juli 1967 opgericht door een aantal fanatieke vissers die in wedstrijdverband wilden vissen. Op het moment dat deze visclub werd opgericht waren er nog niet zoveel georganiseerde visclubs in Groningen, Moby Dick was de 13e officiële visclub in Groningen.

De namen van de oprichters waren:
Pieter de Vries, Evert Posthumus, Trienco van der Veen, Meint Helder, Jan Geert van der Molen, Jo Kraayenga, Menno Huizinga, Meindert Buiter, Henk Gaaikema, Wolter van Wijk. In café de Zon te Boerakker ,eigenaar Jan de Boer, werd op 24 juli 1967 door bovenstaande vissers besloten om een visclub op te richten

De eerste wedstrijd was in Echtenerbrug. De inleg was 1 gulden per wedstrijd, waar prijzen voor werden gekocht. Die wedstrijd werd gewonnen door Pieter de Vries, die als zeer bekwame visser bekend stond. In latere jaren kwam Meindert Buiter naar voren als de beste visser die de visclub ooit heeft gehad. Hij wist zeer veel wedstrijden te winnen. Later kwamen er andere toppers. Wolter van Wijk werd vele malen kampioen en ook Hendrik Postema en later Ronald Feenstra.

De doelstelling van de visclub was bij oprichting zoveel mogelijk vis vangen in wedstrijdverband. Nu is deze doelstelling enigszins gewijzigd. De meeste leden zijn lid omdat de wet voorschrijft dat je lid moet zijn van een visclub als je wil vissen. Slechts een klein gedeelte doet nog mee aan het wedstrijd vissen. Bij de oprichting was het de gewoonte dat de vis levend in de tas werd gegooid en na afloop van de wedstrijd op een vaste plaats werd geteld en gewogen. Er werd in die tijd vooral op voorns gevist en er werden grote afstanden afgelegd om vis te vangen. Er werd op een afgesproken plek gestopt, waarna iedereen vrij was om te vissen waar hij wilde, als hij maar te voet naar zijn visplek ging.
Als er in Sneek gevist werd, waren er zeker vissers bij die naar IJlst liepen, zoveel mogelijk vis probeerden te vangen, en dan weer terug lopen naar Sneek met een tas met vis op de schouder. In die tijd was de vissport zeker goed voor de conditie.

Nu wordt er gevist met een leefnet waarin de gevangen vis wordt bewaard tot dat de man met de weegschaal (vrijwilliger) langs komt. Dan wordt de vis boven water gehaald en geteld en gewogen en daarna weer teruggezet in het water. Er wordt naar gestreefd om de vis volledig onbeschadigd weer terug te zetten. De visser heeft nog wel de vrijheid om zelf te bepalen wat zijn beste stek is, als hij maar niet te ver afdwaalt. Er worden 7 morgenwedstrijden gevist en 6 avondwedstrijden per seizoen.

Ook 1 keer per jaar (reeds vele jaren achtereen) organiseert de visclub een wedstrijd voor de lagere schooljeugd van Boerakker en omgeving. De belangstelling voor deze wedstrijd is enorm gezien de omvang van het dorpje Boerakker. Elk jaar melden zich tussen de 30 en 40 jongens en meisjes om mee te doen aan deze wedstrijd, begeleid door leden van de visclub waarbij de gevangen vis direct wordt gemeten en teruggezet. Er is altijd voor iedere deelneem(st)er een prijs belangeloos beschikbaar gesteld door de visclub en enkele sponsors.