Jouwer 12

F0142
F0142 – Ca. 1950 – Jouwer 12 voor de ruilverkaveling. Zie ook Harm van der Til