Hooiweg 36

F0158
F0158 – Ca. 1950 – Een luchtfoto van Hooiweg 36. Deze foto is van voor de ruilverkaveling, wat duidelijk te zien is aan het doorlopende pad achter de boerderij.