Bakkerom 9

F0948
F0948 – Tot ca 1949 stond hier een kleiner huis, deze werd vervangen door een grotere boerderij en de nieuwe boerderij brandde in 1952 af waarna de boerderij op deze foto is gebouwd.

D0310 Brand Bakkerom 9 1952_
D0310 – Leeuwarder Courant, 27 juli 1952.