De Tjabbenvenne

De Tjabbenvenne

Op de hoek waar de rondweg om Boerakker en de Bakkerom bij elkaar komen loopt ook nog een doodlopend weggetje in westelijke richting. Via deze weg kun je bij Bakkerom 4 komen en de weg loopt dan nog een stukje door. Dit gebiedje heette Tjabbenvenne. Deze naam zie je nu op sommige kaarten nog terug. De naam wordt ook wel geschreven als Tjabbenvinne of Tjappenvennen.

tjabbevenne

Vroeger lagen hier een aantal percelen die als een soort volktuin werden gebruikt. De grond was in eigendom van de kerk in Niebert en werd per jaar verhuurd in stukken van 10 a 12 are. Hierop werden vooral aardappelen en granen verbouwd. De huurders kwamen uit de buurt, o.a. van het “Jeneverlaantje” en uit het dorp. Deze akkers lagen aan de noordkant van het pad. Blijkbaar lag daar goede tuingrond.

Tjabbevinne 3 1922

Tegen het wolddiep lag een gedeelte waar veen werd gewonnen. Dit leverde geen beste turf op en bovendien moest er eerst een laag van een dikke meter worden weggegraven voordat het veen in zicht kwam.

Tjabbenvenne 19162